عکاسی

اگر چه در زمان نگارش این مطلب کرونا به شکل وحشتناکی کسب و کارهای مختلف را تحت تاثیر قرار داده، اما تجربه مثبت مدیریت دورکاری باعث شده که بیشتر مدیران به فکر استفاده از آن باشند. از طرف دیگر برخی از افراد یک تیم را به صورت دورکاری در اختیار دارند که کار مدیریت آنها از منزل انجام می شود. نمونه رایج این سبک مدیریت را می توانید در تیم های تولید محتوا ببینیم که از چند نویسنده به صورت دورکاری در منزل تشکیل شده اند.

نمونه های مختلفی از دور کاری وجود دارد که در اینجا مورد بحث ما نیست، بلکه می خواهیم در این مطلب به طور خاص مدیریت دورکاری را هدف قرار دهیم و ببینیم که این مدیران برای داشتن تجربه ای شادتر باید چه تکنیک هایی به کار ببرند.

مدیریت دورکاری نیاز به یک میز دارد

اگرچه ممکن است شما منزل را برای دراز کشیدن و راحت بودن انتخاب کرده باشید، اما داشتن میز کار برای کاهش درد کمر و لگن ضروری است و باعث بهبود سلامتی می شود. البته این به این معنی نیست که شما باید تمام طول را بایستید. در تمام اطراف خانه حرکت کنید، البته کمتر به یخچال سر بزنید!

از فرصت‌های حداقلی که گیر می‌آورید برای نشستن استفاده کنید و سعی کنید که شکل‌های مختلف استراحت کردن را امتحان کنید تا تجربه ای شاد داشته باشید. همچنین برای افزایش خلاقیت می توانید موقعیت های مختلف بدنی را امتحان کنید یا حتی در قسمت‌های مختلف منزل با صداهای مختلف صحبت کنید. این کار باعث می شود که مدیریت دور کاری برای شما راحت تر باشد.